Monthly Archives: mei 2016

Versterking voor de Raad van Advies!

 

Versterking voor de Raad van Advies

De kerngroep van De Wonne Almelo komt tweemaal per jaar bijeen met de zgn. Raad van Advies. Mensen uit diverse geledingen in de samenleving die deskundig zijn op verschillende terreinen. Op andere momenten worden de leden geraadpleegd via de mail of telefonisch.

In het voorjaar nam Diny Wever afscheid. Ine Bult is nu de Raad van Advies komen versterken. Zij heeft haar sporen onder meer verdiend in het maatschappelijk werk en verschillende vormen van vrijwilligerswerk.

De Raad van Advies bestaat nu uit Ton Loman (voorzitter), Bep van Apeldoorn, Edgar Koning, Peter van Heteren en Ine Bult.

 

Grote vreugde bij ons Armeens gezin

 

Grote vreugde bij ons Armeens gezin
Infamilie drie etappes kreeg ons Armeens gezin hun tijdelijke verblijfsvergunningen. Toen was het wachten op een uitkering (de gemeentelijke molens malen
langzaam) en het zoeken van een huis. Tot onze verrassing is dat laatste wonderwel snel gegaan! Via hun Armeense vrienden kwamen ze dit voorjaar een eigen woning op het spoor. Dit huis met twee slaapkamers is voor een gezin van twee volwassenen en twee kinderen niet groot, ‘maar prima om mee te beginnen’ (Irina).

Voor het eerst in acht jaar tijds hebben ze nu écht iets voor zichzelf. Wat een weldaad om samen met het eigen gezin te kunnen eten en gasten te kunnen ontvangen in je éigen huis!

Nominatie religieuzen prijs 2016

regilieuzenprijs

De Wonne Almelo is genomineerd!

 

Op 10 november a.s. zal de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uitreiken voor een bijzonder initiatief op het terrein van de zorg in de breedst mogelijke zin van het woord. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 5.000. Voor de prijs komen dit jaar activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de tradities van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Dit jaar is onze woongemeenschap één van de tien genomineerden!

 

Bij De Wonne-gemeenschappen zijn door de jaren heen verschillende congregaties en/of ordes betrokken geweest. Zo was in Almelo Jean Marie een franciscanes van Etten-Leur en Peter Montfortaan. Berno is een frater van Utrecht en Frida een Karmeliet. Ludger, Heileen en Daniëlle zijn via verschillende wegen door het Wonne-ideaal gegrepen en sloten zich aan. Vanaf het begin werd al ondersteuning gegeven door de Kapucijnen in Nederland. Gaandeweg zie je dat het werk van de De Wonne in Almelo, maar ook in Enschede en Glanerbrug, wordt voortgezet door niet-religieuzen vanuit een bewogenheid die in het christendom geworteld is. En naast de kerngroepsleden zijn er allerlei vrijwilligers actief.

 

Op 10 november hopen we present te zijn bij de uitreiking! Stemmen kunnen  verschillende religieuze gemeenschappen en het dagelijks bestuurd van de KNR. Prijs of geen prijs… we voelen ons zonder twijfel vereerd dat we voor de religieuzenprijs genomineerd zijn!