Zaterdag 21 juli open middag in de Wonne

Zaterdag 21 juli 14.00 – 17.00 uur

OPEN MIDDAG IN WOONGEMEENSCHAP DE WONNE ALMELO

Op zaterdag 21 juli 2018 zet de oecumenische woongemeenschap De Wonne in Almelo van 14.00 tot 17.00 uur de deuren open. Ieder die in onze bijzondere woongemeenschap geïnteresseerd is kan een kijkje nemen achter de schermen:

Wie vormen deze gemeenschap, wat motiveert hen en hoe ìs dat leven in een oecumenische woongemeenschap?

De vereniging ‘Woongemeenschap De Wonne Almelo’ bestaat uit vijf leden; de kerngroep.

Samen bieden ze een tijdelijk thuis aan mensen die dat acuut nodig hebben. De meeste tijdelijke huisgenoten zijn bij hun komst zonder onderdak en verkeren op een soort kruispunt in hun leven. De Wonne biedt dan onderdak, structuur, eten en drinken, een huiselijk klimaat. Ieder kerngroepslid heeft ook werkzaamheden buiten de deur of doet vrijwilligerswerk in de samenleving. Er is geen personeel; kerngroepsleden, tijdelijke huisgenoten en een aantal vrijwilligers doen het huishoudelijk werk en het klussen samen. De Wonne wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Samen dragen de kerngroepsleden en de tijdelijke huisgenoten de kosten van huisvesting en levensonderhoud

Van de tijdelijke huisgenoten wordt verwacht dat ze meedoen op het ritme van het huis voor wat betreft de maaltijden en de koffie- en theetijden. Voor de meeste tijdelijke huisgenoten geldt dat ze  maximaal negen maanden in De Wonne Almelo zijn en in die periode hun leven weer op de rails proberen te krijgen. Het is dus belangrijk dat ze aan hun eigen problemen werken en daarbij met elkaar en anderen rekening houden. Er is een warme band met  de professionele hulpverlening in Almelo. Iedere tijdelijke huisgenoot wordt door een professional, bijv. een maatschappelijk werker, op weg geholpen om het leven weer in juiste banen te leiden.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de Arendsboerweg 1 in Almelo (achter de Voedselbank).

En als dit tijdstip niet past, bel dan (0546) 456436, dan maken we gewoon een afspraak.

 

De kerngroep van Woongemeenschap De Wonne Almelo;

Berno, Daniëlle. Heileen, Frida en Ludger