18-09-2018 Dialooggesprek Vredesweek in de Wonne

“In vrede samenleven”, dialooggesprek, voor jong en oud

Elke generatie heeft zijn eigen verhaal in relatie tot ‘in vrede samenleven’. Verhalen van onmacht, pijn en verdriet en verhalen van acceptatie, hoop, moed en nieuwe toekomst. Iedere generatie heeft zijn eigen uitdagingen waaronder: het hoofd bieden en zoeken naar eigen wegen om in alle vrijheid vorm te geven aan het verlangen naar vrede, en geaccepteerd worden zoals we zijn.

In ons dialooggesprek zoeken we naar verbinding en solidariteit.  Om van elkaar te leren hoe we ‘in vrede kunnen samenleven’, elkaar bemoedigend en samen optrekkend op de weg van vrede, acceptatie en respect voor elkaar. We doen dit aan de hand van de methodiek van de Dag van de Dialoog, waarbij we ervaringen delen, stilstaan bij onze verlangens en kijken welke stappen we zelf kunnen zetten om meer ‘in vrede samen te leven’.  We luisteren naar elkaar in een sfeer van respect en vertrouwen.  Een dialooggesprek is geen discussie of debat.

Gespreksleiding: Heileen Holman en/of Cobi Noordhoff

Datum: dinsdag 18 september

Tijd: 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar

Plaats: Woongemeenschap De Wonne Almelo, Arendsboerweg 1, Almelo (naast de voedselbank)

Aanmelding: uiterlijk 17 september via info@dewonnealmelo, 06-29597780 (Heileen Holman)

Deelname: gratis