Frida

Foto van kerngroep lid Frida.
De Wonne kende ik al van een meeleefweek in 1995 in Enschede. Hierbij was het mij opgevallen dat de sfeer er duidelijk anders was dan in andere opvanghuizen. Een kerngroep die vanuit hun spiritualiteit voor deze leefwijze gekozen hadden, was daarvan mijns inziens de oorzaak. In 2001 ben ik  ingetreden ben bij de orde van de Karmel en kwam in 2004 in het klooster in Almelo wonen. Hier kwam de Wonne opnieuw op  mijn pad. Naast mijn eigen spirituele levensweg bleek er ruimte te zijn voor een oud verlangen; solidair zijn met mensen die het minder getroffen hebben. Ik kan en mag mijn tijd verdelen tussen twee leefgemeenschappen: het Karmel klooster aan de Rembrandtlaan en de Wonne in Almelo. Het, samen met anderen, mogelijk maken dat mensen – vanuit een dakloze situatie – tijd en ruimte krijgen om hun toekomst weer op te bouwen met het meer bezinnende leven in het klooster, is voor mij een vruchtbare combinatie.