Heileen

Foto van kerngroep lid Heirleen.Ik woonde en werkte in de 90-er jaren ruim drieënhalf jaar als kerngroepslid in De Wonne in Enschede en ging daarna terug naar Groningen. In 2002 kwam ik weer naar Twente en werd in het voorjaar van 2007 officieel uitwonend kerngroepslid van De Wonne in Almelo.

Ruim 25 jaar werkte ik als resp. maatschappelijk activeringswerker en diaconaal consulent op het terrein van ‘kerk en samenleving’. Van dit werk heb ik in de zomer van 2015 afscheid genomen. Ik woon in Nijverdal, maar ben geregeld in De Wonne in Almelo te vinden.

Naast het  Wonne-leven, begeleid ik de weekenden van ‘Lieverlede’ en de Franciscaanse Kloosterweekenden, beide activiteiten van de Franciscaanse Beweging in Nederland. In de gemeente Hellendoorn ben ik voortrekker van het Lokaal Economisch Transactie Systeem (LETS) . Verder ben ik meelevend lid van de Bleekgemeente, één van de wijkgemeenten van de  Protestantse Gemeente Almelo.

Het spreekt me aan dat de Wonne-gemeenschappen op Franciscaanse leest geschoeid zijn. Daarbij passen woorden als gastvrijheid, eenvoud, kwetsbaarheid, verbondenheid en vredelievendheid.

Het ‘er zijn’ voor de ander en de inzet voor wie tussen wal en schip valt in onze maatschappij, is voor mij een zaak van ‘geven en ontvangen’. Ik ervaar het Wonne-leven ook voor mij persoonlijk als verrijkend.