Ludger

Foto van kerngroep lid Ludger.
Ik geboren in 1955 in Duitsland. Ik werk als katholieke pastor in het justitiepastoraat. Ik voel me thuis bij de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. (enkele kernwoorden: dank aan de Schepper, eerbied voor al wat leeft, eenvoud, gastvrijheid, je niets toe-eigenen maar delen, geweldloos leven). In 1995 kwam De Wonne op mijn pad. Samen leven met een groep en met mensen die op dat moment geen andere plek hebben, geeft me veel vreugde en voldoening.