Onze Doelstelling

De kerngroepsleden vormen samen de vereniging ‘woongemeenschap de Wonne Almelo’.

Het doel van deze vereniging is het bieden van tijdelijk onderdak aan mensen in knelsituaties. Door veiligheid, een huiselijke sfeer, structuur en onderlinge betrokkenheid te bieden, kunnen mensen met hulp van externe hulpverleners werken aan hun toekomst en een mogelijk betere woon- en leefsituatie.

We bieden in huis geen hulpverlening of behandeling. Dit verwachten we van de professionele hulpverleners.  Naast hun specifieke deskundigheden zijn zij het die, zo nodig, in verdere begeleidingstrajecten kunnen bemiddelen. Ook kunnen zij de continuïteit waarborgen als iemand De Wonne Almelo weer achter zich laat.

In huis heeft iedere tijdelijke bewoner een eigen contactpersoon vanuit de kerngroep.