Onze Doelstelling

De Wonne Almelo is een oecumenische woongemeenschap; ze wordt gevormd door vaste bewoners, de kerngroep, en tijdelijke bewoners, mensen die van hieruit een definitieve woonplek zoeken.

De kerngroep draagt zorg voor een huiselijke sfeer, structuur, en onderlinge  betrokkenheid. Naar vermogen wordt er van alle bewoners een inbreng in het dagelijkse huishouden verwacht; er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. We bieden in huis geen hulpverlening of behandeling. Dit verwachten we van de professionele verwijzers. Naast hun specifieke deskundigheden zijn zij het die, zo nodig, in verdere begeleidingstrajecten kunnen bemiddelen. Ook kunnen zij de continuïteit waarborgen als iemand De Wonne weer achter zich laat. Met betrekking tot het welbevinden in huis heeft iedere bewoner een contactpersoon vanuit de kerngroep.