Tijdelijke bewoners

De kerngroep vormt samen met tijdelijke bewoners ‘woongemeenschap De Wonne Almelo’. Voor ons houdt ‘wonen in een woongemeenschap’ in, dat alle bewoners: rekening houden met elkaar, ieder zijn of haar deel in het huishouden doet en  zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de gezamenlijke momenten zoals de (avond)maaltijd en de koffie en dat ieder naar draagkracht financieel bijdraagt aan de woonkosten en het levensonderhoud. Om het leven met elkaar te stroomlijnen, zijn er een tiental huisregels, en gaandeweg leert iemand ook de verdere gewoonten kennen.

Als iemand hier als tijdelijke bewoner komt wonen gaan wij ervan uit dat het mogelijk is om in 9 maanden de zaken op een rijtje te krijgen en/of een andere woonplek, zelfstandig of met begeleiding, te vinden.

Voorwaarden om in de Wonne te kunnen wonen:

  1. De bereidheid om in deze woongemeenschap te wonen
  2. Respect en eerbied voor degenen waarmee wordt samengeleefd, ongeacht hun overtuigingen, geaardheid of afkomst
  3. Professionele begeleiding die samen met  hem of haar werkt aan nieuw perspectief
  4. Naar draagkracht financieel bijdragen in de woonkosten en het levensonderhoud. Dit houdt in dat iemand ongeveer de helft van het maandelijks inkomen aan ‘De Wonne Almelo’ afdraagt.

Contra-indicatie om in de Wonne te kunnen wonen:

  1. De meeste vormen van verslaving
  2. Te zware psychiatrische problematiek
  3. De Wonne is geen kamerverhuurbedrijf of hotel en fungeert ook niet als postadres. Als iemand geneigd is om het als zodanig te gebruiken, is dat voor ons een reden om iemand niet toe te laten, of het verblijf voortijdig te beëindigen