Tijdelijke bewoners

De kerngroep biedt een tijdelijk thuis aan mensen die, om wat voor reden dan ook, opvang nodig hebben. Samen vormen ze woongemeenschap De Wonne.  Al het werk in en om het huis wordt door de bewoners en vrijwilligers gedaan.

Wonen in De Wonne  houdt in dat ieder die hier tijdelijk woont ook de bereidheid heeft om  in een woongemeenschap te leven. Zoals rekening houden met elkaar, jouw deel in het huishouden doen en zoveel mogelijk mee doen aan de gezamenlijke momenten van eten. Om het leven met elkaar te stroomlijnen, zijn er een beperkt aantal huisregels.

Voorwaarden om in de Wonne te kunnen wonen:

  1. De bereidheid om in een woongemeenschap te wonen.
  2. Respect en eerbied voor degenen waarmee wordt samen geleefd, ongeacht hun overtuigingen, geaardheid of afkomst.
  3. Het hebben van een dagbesteding , of de bereidheid om deze te zoeken.
  4. Permanente, externe (professionele) begeleiding die samen met de persoon in kwestie werkt aan nieuw perspectief.
  5. Naar draagkracht financieel bijdragen in het huishouden. Dit houdt in dat hij of zij ongeveer de helft van het maandelijks inkomen voor ‘kost in inwoning’ aan De Wonne betaalt.

Contra-indicatie om in de Wonne te kunnen wonen:

  1. De meeste vormen van verslaving
  2. Te zware psychiatrische problematiek.
  3. De Wonne is geen kamerverhuurbedrijf of hotel en fungeert ook niet als postadres. Als iemand geneigd is om het als zodanig te gebruiken, is het voor ons een reden om het verblijf te beëindigen.