Vrijwilligers

De Wonne bestaat volledig door vrijwillige inzet. Naast de kerngroep zijn er vrijwilligers die bij verschillende taken betrokken zijn.

Zo helpen vrijwilligers bij de opzet en uitvoering van ‘open avonden’, het koken, het beheer van de linnen- en kledingkast, het huishoudelijk werk, de financiële administratie, de voorbereiding van het oecumenisch avondgebed of hulp bij de computer.

Iedere maandag zorgen enkele vrijwilligers voor de warme maaltijd die ook aan mensen van buiten geboden wordt. Dit project staat bekend onder de naam ‘Bord, Beker, Bestek’ (BBB). De meeste vrijwilligers die hieraan meedoen komen van Pinkstergemeente De Banier of uit de gelederen van De Wonne. 

Van oktober tot mei doen een aantal jongeren hun maatschappelijke stage bij Bord-Beker-Bestek.