Woensdagavondgebed

Foto van de kerngroep in de Fransiscus kapel.

Iedere woensdagavond is er van 19.00 tot 19.30 uur een oecumenisch avondgebed in onze Franciscuskapel. Vaak zijn er dan ook mensen van buiten onze gemeenschap aanwezig.

In een open kring  zingen we dan enkele liederen, luisteren we naar een Schrifttekst en bezinnen ons hierop, deels in stilte. In verbondenheid met elkaar en in openheid voor de wereld kan wie dat wil, bij de voorbeden een gebed uitspreken of een kaarsje aansteken.

Aansluitend is er koffie en thee in de huiskamer.

Foto van de Fransiscus kapel in de Wonne Almelo.

De Franciscuskapel

Wie hieraan wil deelnemen is van harte welkom!  Dan graag bellen aan de zijdeur (bij de parkeerplaats), je ziet daar ook het bordje ‘Franciscuskapel’. We wijzen je dan graag de weg naar de kapel.