Avondgebed

Foto van de kerngroep in de Fransiscus kapel.

Woensdag van 19.00 19.30 uur is er een open avondgebed in onze kapel. In een open kring  zingen we enkele liederen, luisteren we naar een Schrifttekst en bezinnen ons hierop in stilte. In verbondenheid met elkaar en in openheid voor de wereld kan ieder die dat wil, een gebed uitspreken of een kaarsje aansteken. Aansluitend is er koffie en thee in de huiskamer.

Foto van de Fransiscus kapel in de Wonne Almelo.

De Fransiscus kapel.

Wie hieraan wil deelnemen is van harte welkom;  tweemaal bellen aan de zijdeur, bij het bordje ‘Franciscuskapel’.