Financieel

In principe heeft ieder inwoner van Nederland een bron van inkomsten uit werk, een pensioen of een uitkering. De Wonne Almelo is selfsupporting, de woonlasten en kosten voor levensonderhoud worden gezamenlijk gedragen door alle bewoners. Het bedrag hiervoor wordt bepaald aan de hand van een inkomstentabel. Op deze manier is De Wonne niet afhankelijk van subsidies en kan naar eigen inzicht het (opname)beleid bepalen.

Daarnaast zijn giften en donaties van harte welkom, met name ten behoeve van tijdelijke bewoners die om wat voor reden dan ook geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben, bijv. de asielzoekers die hun procedure nog niet hebben afgerond of wachten op remigratie naar het land van herkomst.

De Wonne Almelo heeft een ANBI status, dit houdt in dat een gift bij de belastingaangifte in principe aftrekbaar is.

De Wonne Almelo staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 08106984.

Triodosbank, bankrekeningnummer: NL95TRIO0379447681 t.n.v. De Wonne Almelo.