Financieel

In principe heeft ieder inwoner van Nederland een bron van inkomsten uit werk, voormalig werk, een pensioen of een uitkering. Al jaren achtereen is De Wonne Almelo selfsupporting en worden de woonlasten en kosten voor levensonderhoud gezamenlijk gedragen door de kerngroep en de tijdelijke bewoners. Deze laatste betalen hiervoor ca. de helft van hun maandelijks inkomen aan De Wonne. Op deze manier is De Wonne ook niet afhankelijk van subsidies en kan naar eigen inzicht het (opname)beleid bepalen.

Giften en donaties zijn daarentegen van harte welkom, met name ten behoeve van tijdelijke bewoners die om wat voor reden dan ook geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben nodig hebben, bijv. de asielzoekers die hun procedure nog niet hebben afgerond of wachten op remigratie naar het land van herkomst.

De Wonne Almelo behoort tot de instellingen die een ANBI status hebben, dit houdt in dat een gift bij de belastingaangifte in principe aftrekbaar is.

De Wonne Almelo staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 08106984.

ING-bank, bankrekeningnummer: NL25INGB0003291265 t.n.v. De Wonne Almelo.