Intake

De eerste stap is dat de externe, (professionele) begeleiding contact opneemt met De Wonne. Wanneer er plaats is, kan er op grond van de eerste informatie een afspraak voor een intake gemaakt worden.

Een of twee kerngroep leden doen de intake waarbij zowel de hulpvrager als de begeleider present zijn. Na deze eerste kennismaking, zoekt De Wonne contact met het CIMOT (Centrale Intake Maatschappelijke Opvang Twente) en vraagt evt. nadere informatie op.

De gezamenlijke kerngroep leden beslissen in hun wekelijkse vergadering of de hulpvrager welkom is. Bij een positief besluit, kan hij/zij op korte termijn komen. Er is een proeftijd van drie weken, in geval van twijfel kan deze periode verlengd worden.

De Wonne werkt niet met een wachtlijst. Alleen als er plaats is, worden aanvragen in behandeling genomen.