ANBI

Op grond van de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan organisaties met een ANBI status, vermelden we hieronder de gevraagde informatie of waar deze gegevens op onze website te vinden zijn.

Gegevens Kamer van Koophandel
Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 08106984 (KVK Oost-Nederland). Het RSIN nummer is 816255684. Het bestuur bestaat uit: Frida Koopman, voorzitter, Heileen Holman, secretaris, Ludger Schüling, penningmeester.

Adres en bereikbaarheid
Het volledige adres is: Woongemeenschap De Wonne Almelo, Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo. Telefonisch of per mail is De Wonne Almelo bereikbaar via 0546-456436, E-mail info@dewonnealmelo.nl.
Website: www.dewonnealmelo.nl.

Doelstelling
In de statuten wordt de doelstelling als volgt verwoord: ‘Het bieden van tijdelijk onderdak aan mensen in knelsituaties. Zij worden opgenomen in een woongemeenschap en intern begeleid door leden van de vereniging, waarbij het primaire doel is een huiselijke sfeer voor hen te creëren, van waaruit ze met hulp van professionals werken aan het realiseren van een andere en mogelijk betere woon- en leefsituatie.

Beleidsplan 2016-2021
Het Beleidsplan van vereniging De Wonne Almelo treft u aan op beleidsplan-de-wonne-almelo-2016-2021

Beloning bestuursleden / leden van de Raad van Advies
De Wonne Almelo is een vereniging en kent leden, bestuursleden en een Raad van Advies. Niemand ontvangt een beloning voor het werk dat hij of zij verzet. Allen doen dit als vrijwilliger en kunnen aanspraak maken op werkelijk gemaakte kosten. In de praktijk blijkt dat hiervan zeer ten dele gebruik gemaakt wordt.

Jaaroverzicht van activiteiten
De corebusiness van vereniging De Wonne Almelo is het bieden van onderdak en een tijdelijk thuis aan mensen die dakloos zijn of anderszins opvang nodig hebben, om van daaruit te werken aan vergroting van eigen mogelijkheden en huisvesting elders. In de jaarlijkse Jaarbrief (voorheen de Kerstbrief) is een jaaroverzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

Financiële verantwoording
De verkorte financiële verantwoording over het afgelopen jaar, treft u elders aan. Op aanvraag verstrekken we graag het uitgebreide financieel jaarverslag. Het streven is om binnen een halfjaar na een boekjaar zo’n verkorte versie op de website te vermelden.