Woongemeenschap De Wonne Almelo

Jubileumviering zaterdag 18 mei

Uitnodiging Jubileumviering

Woongemeenschap De Wonne Almelo

Zaterdag 18 mei 13.30 – 16.30 uur

 

De kracht van gemeenschap

Wat hebben gelovige gemeenschappen

te bieden in de individualiserende samenleving?

 

De oecumenische woongemeenschap “De Wonne Almelo” bestaat dit jaar 25 jaar.

Wij wonen in een groot huis (oud-klooster) en kunnen daardoor ruimte bieden aan mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Als kerngroep van de Wonne zetten wij in op gemeenschapsleven waarin ruimte is om er te mogen zijn wie je bent in al je kwetsbaarheid.

 

In een tijd van toenemende individualisering kunnen we ons afvragen;

op welke wijze hebben (woon)gemeenschappen toekomst,

en welke rol heeft het delen van je gelovige inspiratie daarin?

 

In alle aspecten van het maatschappelijke leven zien we dat gemeenschappen die we van oudsher kennen te maken hebben met een afnemende betrokkenheid. Daarbij is er een andere beweging te ontwaren waarin velen – meer individueel – op zoek zijn naar zingeving.

Maar wij als Wonne vragen ons hierbij af kunnen we God niet juist vinden in de ontmoeting met de ander? Met de kwetsbare ander? Kan de gemeenschap vindplaats van God zijn?

En hoe kan het delen van die ervaring ons kracht geven?

Kortom wat hebben wij, als gelovige gemeenschappen in deze te bieden.

Programma: in de Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo

13.00   Inloop met koffie

13.30   Openingswoord door Dhr. A. Gerritsen, burgemeester van Almelo

13.50   Inleiding door Mw. Marchien Timmerman, teamleider en docent Missionaire Theologie aan de Hogeschool Windesheim, Zwolle

en voorheen diaconaal actief vanuit de presentiemethode

14.20   Ervaringsverhaal door Mw. Heileen Holman, kerngroepslid van De Wonne Almelo

14.40   Pauze

15.00   Groepsgesprekken n.a.v. de inleiding en het ervaringsverhaal

16.00   Plenaire afronding o.l.v. Mw. Marchien Timmerman

16.30   Informeel samenzijn met een drankje in het Karmelklooster.

 

 

Vanwege de organisatie is opgave gewenst voor 10 mei op:

info@dewonnealmelo.nl of tel. 0546-456436

 

Voor meer info over de Wonne zie: www.dewonnealmelo.nl

Bezoek van wethouder van Mierlo 8 april 2019

Op 8 april 2019 kwam de nieuwe wethouder WMO en preventie, Publieke gezondheid en Welzijn van Eugéne van Mierlo (CDA) en Geert Rotman, de ambtenaar die over de Bed-Bad-Brood-regeling voor asielzoekers gaat, een werkbezoek brengen aan onze woongemeenschap. Het was een zinvol gesprek, waarbij we vertelden over het reilen en zeilen hier in huis. Daarnaast hebben we gesproken over de Bad-Bed-Brood-regeling en hoe het postadres voor mensen zonder vast woonadres mogelijk beter geregeld kan worden. Een woon- of postadres is nl. essenieel voor het behouden van een bijstandsuitkering. Anno 2019 is het verlies van een vast woonadres en daarmee ook de bijstandsuitkering, een belangrijke reden waarom mensen in nog veel grotere financiële problemen komen.. Problemen waar ze doorgaans zonder hulp van instanties en/of De Wonne niet meer uitkomen.

 

10 jaar Eetproject Bord-Beker-Bestek!

Eetproject Bord-Beker-Bestek bestaat 10 jaar!

Ruim 10 jaar geleden staken twee jongeren van De Banier en twee kerngroepsleden van woongemeenschap De Wonne in Almelo de hoofden bij elkaar. Samen wilden ze iets doen voor ‘mensen van de straat’. De doelgroep werd iets ruimer. Het zou ook zijn voor mensen met een krappe beurs die graag met anderen wilden eten.  En zo is het begonnen op 16 maart 2009.

Wekelijks staat er op maandagavond 18 uur een gezonde warme maaltijd klaar in De Wonne. Er is plaats voor maximaal 18 gasten die  dan tussen 17.45 en 18 uur binnendruppelen in De Wonne.  Vrijwilligers kwamen en gingen. De meesten zijn trouw en werken al jaren mee, een enkeling is al 10 jaar actief! Toch wordt de spoeling dunner en is er dringend behoefte aan een nieuwe hoofdkok.

Dragende kracht is nu De Wonne in Almelo die dit jaar 25 jaar bestaat. Mee om die reden wordt het 10 jarig bestaan van Eetproject Bord-Beker-Bestek niet groots gevierd. Op maandag 18 maart is de maaltijd extra smakelijk en wordt de nieuwe naam onthuld. Immers, na ruim 500 keer een wekelijkse maaltijd geserveerd te hebben, kun je moeilijk spreken van ‘een project’.

Nieuwsgierig en leef je van een klein budget? Dan ben je van harte welkom bij de avondmaaltijd op Arendsboerweg 1 in Almelo, 17.45 uur (ingang via het poortje tussen De Wonne en Wijkcentrum Egbertus). En kom je voor het eerst, dan graag even bellen: 0546-456436.

 

Woongemeenschap De Wonne Almelo

Arendsboersweg 1

7601 BA  Almelo

(0546) 456436

info@dewonnealmelo.nl

Kerst en Oud en Nieuw in de Wonne

Op 1e Kerstdag hebben we in de Wonne een hartverwarmende dag gehad met een mooie Kerstviering die druk bezocht was, en een heerlijk diner dat met veel plezier en liefde was klaargemaakt door drie huisgenoten en nog twee helpers. We zaten met 23 mensen aan tafel, waaronder twee moslims.

Niet iedereen kende elkaar en ieder beleeft Kerst op een andere manier. Voor de één heeft het een diepe spirituele betekenis, een ander heeft er niets mee, en voor weer een ander zijn het juist moeilijke dagen. Toch was er een hele fijne sfeer en waren er mooie gesprekken aan tafel. Als afsluiting van de maaltijd werd een bijzondere versie van ‘Stille nacht, heilige nacht’ gelezen en gezongen, geschreven door Dirk van de Glind.

Voor Oud en nieuw had een huisgenoot heerlijke oliebollen gebakken en kregen we van een oud huisgenote heerlijke Armeense gebakjes. Samen met bijna alle huisgenoten hebben we een gezellige jaarwisseling gehad.

Vuurwerk gezien vanuit de Wonne

Jaarbrief 2018

Daar is hij weer, onze jaarbrief! Met Een terugblik wat er het afgelopen jaar is gebeurt in de Wonne, met de bewoners, vrijwilligers en kerngroep.

Jaarbrief 2018

Sinterklaas in de Wonne

Vrijdagavond 30 november kwam Sinterklaas ook in de Wonne langs. Het was een bijzondere Sinterklaas, namelijk een vrouwelijke, zwarte Sinterklaas. Die vertelde dat Sinterklaas vroeger zwart was, en zwarte Piet wit. De witte Piet was jaloers en wilde ook zwart zijn. Toen is witte Piet zwart geworden, en Sinterklaas wit. In deze tijd van de zwarte pieten discussie wilde Sinterklaas duidelijk maken dat de huidskleur niet belangrijk is, maar dat het gaat om het feest. De Sint was ook heel creatief geweest, er waren veel leuke gedichten en surprises gemaakt.

Kennis maken met een Christelijke woongemeenschap met opvang? Kom naar de open middag van “De Wonne”

Zaterdag 24 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur.

De Wonne Almelo

Arendsboerweg 1

761 BA Almelo

Info en opgave via tel: 0546 456436 of per email info@dewonnealmelo.nl, voor 17 november.De Wonne is op zoek naar iemand die  de woongemeenschap wil versterken. Ieder die zich wil oriënteren op een leven in een woongemeenschap is van harte welkom!