Financieel

In principe heeft ieder inwoner van Nederland een bron van inkomsten uit werk, een pensioen of een uitkering. De Wonne Almelo is selfsupporting, de woonlasten en kosten voor levensonderhoud worden gezamenlijk gedragen door alle bewoners. Het bedrag hiervoor wordt bepaald aan de hand van een inkomstentabel. Op deze manier is De Wonne niet afhankelijk van subsidies en kan naar eigen inzicht het (opname)beleid bepalen.

Daarnaast zijn giften en donaties van harte welkom, met name ten behoeve van tijdelijke bewoners die om wat voor reden dan ook geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben, bijv. de asielzoekers die hun procedure nog niet hebben afgerond of wachten op remigratie naar het land van herkomst.

De Wonne Almelo heeft een ANBI status, dit houdt in dat een gift bij de belastingaangifte in principe aftrekbaar is.

De Wonne Almelo staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 08106984. Triodosbank, bankrekeningnummer: NL95TRIO0379447681 t.n.v. De Wonne Almelo.

Intake

De eerste stap is dat de externe, (professionele) begeleiding contact opneemt met De Wonne. Wanneer er plaats is, kan er op grond van de eerste informatie een afspraak voor een intake gemaakt worden. Een of twee kerngroepsleden doen de intake waarbij zowel de kandidaat als de begeleider present zijn.

De gezamenlijke kerngroepsleden beslissen in hun wekelijkse vergadering of de kandidaat bij ons kan komen wonen. Bij een positief besluit, kan hij/zij op korte termijn komen. Er is een proeftijd van drie weken, in geval van twijfel kan deze periode verlengd worden.

De Wonne werkt niet met een wachtlijst. Alleen als er plaats is, worden aanvragen in behandeling genomen.