Kerngroep

Als kerngroepsleden hebben we ieder vanuit onze eigen achtergrond voor De Wonne Almelo gekozen. We worden allen geïnspireerd door  de Bijbel,  in het bijzonder door Jezus Christus. Wij herkennen dit ook in mensen als Franciscus en Clara van Assisi, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, en vele anderen die in déze tijd kiezen voor het samenleven met anderen of zich inzetten voor vrede, rechtvaardigheid en zorg voor de schepping. Zij inspireren ons om waarden als: gastvrijheid, eenvoud, kwetsbaarheid, betrokkenheid, samen delen, vergeving en geweldloosheid vorm te geven in ons dagelijks leven.

De kerngroep komt ’s morgens om 7.30 uur  en ’s avonds om 19.00 uur een half uur samen in de huiskapel voor meditatie en gebed.

De kerngroep laat zich in het beleid en de wijze waarop hieraan uitvoering gegeven wordt, adviseren door een aantal deskundigen uit verschillende geledingen van de samenleving; De Raad van Advies. Zij komt met de kerngroep-leden in principe twee keer per jaar bijeen om terug te blikken op het voorliggende halfjaar, de lopende zaken door te spreken en nadere afspraken te maken. Ook kunnen individuele leden van de raad gevraagd worden om advies in een concrete situatie waarin zij deskundig zijn.