Kerngroep

Als kerngroepsleden hebben we ieder vanuit onze eigen achtergrond voor De Wonne Almelo gekozen. We worden allen geïnspireerd door  de Bijbel,  in het bijzonder door Jezus Christus. Wij herkennen dit ook in mensen als Franciscus en Clara van Assisi, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, en vele anderen die in déze tijd kiezen voor het samenleven met anderen of zich inzetten voor vrede, rechtvaardigheid en zorg voor de schepping. Zij inspireren ons om waarden als: gastvrijheid, eenvoud, kwetsbaarheid, betrokkenheid, samen delen, vergeving en geweldloosheid vorm te geven in ons dagelijks leven.

De kerngroep komt ’s morgens om 7.30 uur  en ’s avonds om 19.00 uur een half uur samen in de huiskapel voor meditatie en gebed.

De kerngroep laat zich in het beleid en de wijze waarop hieraan uitvoering gegeven wordt, adviseren door een aantal deskundigen uit verschillende geledingen van de samenleving; De Raad van Advies. Zij komt met de kerngroep-leden in principe twee keer per jaar bijeen om terug te blikken op het voorliggende halfjaar, de lopende zaken door te spreken en nadere afspraken te maken. Ook kunnen individuele leden van de raad gevraagd worden om advies in een concrete situatie waarin zij deskundig zijn.

Ben je nieuwsgierig wat het inhoudt om kerngroepslid te zijn?

 Als kerngroepsleden van De Wonne Almelo leven we vanuit de christelijke spiritualiteit. Ook voelen we ons – in de huidige samenstelling – alle drie aangesproken door de franciscaanse spiritualíteit. Vanuít deze inspiratie nemen we mensen op in ons huis en bieden hun voor een tijdje een thuis om van hieruit weer toe te groeien naar nieuw perspectief.

Van nieuwe kerngroepsleden vragen wij ook dat ze zich aangesproken weten door het christelijk geloof en van harte bereid zijn om zich voor onze vaak kwetsbare huisgenoten in te zetten.

Wat nodig is om kerngroepslid van De Wonne Almelo te worden:

 1. gevoel voor wat in mensen kan omgaan
 2. in teamverband kunnen leven, werken en zijn
 3. een flexibele instelling
 4. verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen
 5. incasseringsvermogen
 6. sturing kunnen geven
 7. kunnen hanteren van afstand en nabijheid
 8. kunnen reflecteren op situaties, het gedrag van jezelf en dat van de ander(en)
 9. Vaardigheden voor administratie, organisatie en/of management.

Wat heeft De Wonne  Almelo jou te bieden?

 1. een leven in een gemeenschap waar geloof de dragende kracht is
 2. een inspirerende en afwisselende leefomgeving
 3. dat je deel uitmaakt van een breed netwerk: we werken nauw samen met instanties van de gemeente Almelo en reguliere hulporganisaties
 4. een eigen ruime kamer waar je je kunt terugtrekken
 5. de ruimte om je leven in De Wonne Almelo te combineren met een parttimebaan
 6. waardering om wie je bent en wat je doet.

Op dit  moment bestaat onze kerngroep uit drie personen. Wij kennen zowel inwonende als uitwonende kerngroepsleden. We zoeken nieuwe leden die taken in huis op zich willen nemen en zich in een bezield verband willen inzetten voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Bij voorkeur een inwonend lid.

Mocht iemand overwegen in- of uitwonend lid van de kerngroep van De Wonne Almelo te worden, dan geldt een ingroeitraject.

Functie-omschrijving nieuw kerngroepslid 27-01-2021 Kerngroep leden gezocht flyer