WOONGEMEENSCHAP

DE WONNE

De Wonne is een woongemeenschap waar een ‘kerngroep’ samenwoont met mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Doorgaans gaat het om mensen met meerdere problemen.

Lees meer over ons

VOOR WIE

Wij willen er zijn voor mensen in knelsituaties die snel onderdak nodig hebben.

BEWONERS

De kerngroep vormt samen met tijdelijke bewoners “woongemeenschap De Wonne”┬áMet betrekking tot het welbevinden in huis heeft iedere huisgenoot een contactpersoon vanuit de kerngroep. Deze heeft ook contact met de externe begeleiding.

VRIJWILLIGERS

De Wonne bestaat volledig door vrijwillige inzet. Naast de kerngroep zijn er vrijwilligers die bij verschillende taken betrokken zijn.