Avondgebed

Op dinsdag is  er van 19.00 tot 19.30 uur  een oecumenisch avondgebed in onze kapel. Dan zingen we enkele liederen, luisteren we naar een Schrifttekst en bezinnen ons hierop, deels in stilte. Wie wil kan daarna een gebed uitspreken en/of een kaarsje aansteken.

Na het avondgebed drinken we samen koffie en thee in de huiskamer waar nog met elkaar van gedachten gewisseld kan worden.

Wie aan het oecumenisch avondgebed wil deelnemen is van harte welkom. Je vindt bij de zijdeur het bordje ‘Franciscuskapel’, daar kun je aanbellen.

N.B: In verband met de coronamaatregelen is er vanaf 21-01-2021 geen avondgebed voor bezoekers. Als dit weer mogelijk is laten we dat weten.

Open Avond

Iedere laatste vrijdag van de maand is er een open avond in de huiskamer van De Wonne. Dit begint om 20.00 uur met koffie en thee. Er is ruimte voor gesprekken of het doen van een spel. Soms is er een speciaal programma. Ook is er een hapje en een drankje. Hier zijn huisgenoten, vrijwilligers, oud-bewoners en andere geïnteresseerden welkom. Mensen die eraan herinnerd willen worden kunnen zich daarvoor opgeven.

NB: In verband met de coronamaatregelen is er tot nader orde geen open avond. Zo gauw dit weer mogelijk is maken we dat bekend.