Nominatie Religieuzenprijs 2016

Geplaatst op


regilieuzenprijs

De Wonne Almelo is genomineerd!

 

Op 10 november a.s. zal de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uitreiken voor een bijzonder initiatief op het terrein van de zorg in de breedst mogelijke zin van het woord. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 5.000. Voor de prijs komen dit jaar activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de tradities van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Dit jaar is onze woongemeenschap één van de tien genomineerden!

Bij De Wonne-gemeenschappen zijn door de jaren heen verschillende congregaties en/of ordes betrokken geweest. Zo was in Almelo Jean-Marie een Franciscanes van Etten-Leur en Peter Montfortaan. Berno is een frater van Utrecht en Frida een Karmeliet. Ludger, Heileen en Daniëlle zijn via verschillende wegen door het Wonne-ideaal gegrepen en sloten zich aan. Vanaf het begin werd al ondersteuning gegeven door de Kapucijnen in Nederland. Gaandeweg zie je dat het werk van de De Wonne in Almelo, maar ook in Enschede en Glanerbrug, wordt voortgezet door niet-religieuzen vanuit een bewogenheid die in het christendom geworteld is. En naast de kerngroepsleden zijn er allerlei vrijwilligers actief.

 

Op 10 november hopen we present te zijn bij de uitreiking! Stemmen kunnen  verschillende religieuze gemeenschappen en het dagelijks bestuurd van de KNR. Prijs of geen prijs… we voelen ons zonder twijfel vereerd dat we voor de Religieuzenprijs genomineerd zijn!