Jubileumviering zaterdag 18 mei

Geplaatst op


Uitnodiging Jubileumviering

Woongemeenschap De Wonne Almelo

Zaterdag 18 mei 13.30 – 16.30 uur

 

De kracht van gemeenschap

Wat hebben gelovige gemeenschappen

te bieden in de individualiserende samenleving?

 

De oecumenische woongemeenschap “De Wonne Almelo” bestaat dit jaar 25 jaar.

Wij wonen in een groot huis (oud-klooster) en kunnen daardoor ruimte bieden aan mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Als kerngroep van de Wonne zetten wij in op gemeenschapsleven waarin ruimte is om er te mogen zijn wie je bent in al je kwetsbaarheid.

 

In een tijd van toenemende individualisering kunnen we ons afvragen;

op welke wijze hebben (woon)gemeenschappen toekomst,

en welke rol heeft het delen van je gelovige inspiratie daarin?

 

In alle aspecten van het maatschappelijke leven zien we dat gemeenschappen die we van oudsher kennen te maken hebben met een afnemende betrokkenheid. Daarbij is er een andere beweging te ontwaren waarin velen – meer individueel – op zoek zijn naar zingeving.

Maar wij als Wonne vragen ons hierbij af kunnen we God niet juist vinden in de ontmoeting met de ander? Met de kwetsbare ander? Kan de gemeenschap vindplaats van God zijn?

En hoe kan het delen van die ervaring ons kracht geven?

Kortom wat hebben wij, als gelovige gemeenschappen in deze te bieden.

Programma: in de Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo

13.00   Inloop met koffie

13.30   Openingswoord door Dhr. A. Gerritsen, burgemeester van Almelo

13.50   Inleiding door Mw. Marchien Timmerman, teamleider en docent Missionaire Theologie aan de Hogeschool Windesheim, Zwolle

en voorheen diaconaal actief vanuit de presentiemethode

14.20   Ervaringsverhaal door Mw. Heileen Holman, kerngroepslid van De Wonne Almelo

14.40   Pauze

15.00   Groepsgesprekken n.a.v. de inleiding en het ervaringsverhaal

16.00   Plenaire afronding o.l.v. Mw. Marchien Timmerman

16.30   Informeel samenzijn met een drankje in het Karmelklooster.

 

 

Vanwege de organisatie is opgave gewenst voor 10 mei op:

info@dewonnealmelo.nl of tel. 0546-456436

 

Voor meer info over de Wonne zie: www.dewonnealmelo.nl