Woongemeenschap De Wonne Almelo

Kerst en Oud en nieuw in de Wonne

Op 1e Kerstdag hebben we in de Wonne een hartverwarmende dag gehad met een mooie Kerstviering die druk bezocht was, en een heerlijk diner dat met veel plezier en liefde was klaargemaakt door 3 huisgenoten en nog 2 helpers. We zaten met 23 mensen aan tafel, waaronder 2 moslims. Niet iedereen kende elkaar en ieder beleeft Kerst op een andere manier. Voor de één heeft het een diepe spirituele betekenis, een ander heeft er niets mee, en voor een ander zijn het juist moeilijke dagen. Desondanks was er een hele fijne sfeer en waren mooie gesprekken aan tafel.
Voor Oud en nieuw had een huisgenoot heerlijke oliebollen gebakken en kregen we van een oud huisgenote heerlijke Armeense gebakjes. Samen met bijna alle huisgenoten hebben we een gezellige jaarwisseling gehad.

Andere versie van “Stille Nacht”, samen gezongen ter afsluiting van het diner

Vuurwerk gezien vanuit de Wonne

Jaarbrief 2018

Daar is hij weer, onze jaarbrief! Met Een terugblik wat er het afgelopen jaar is gebeurt in de Wonne, met de bewoners, vrijwilligers en kerngroep.

Jaarbrief 2018

Bijeenkomst voor hulpverleners 16-01-2019

Informatie m.b.t. de bijeenkomst ‘HEEL DE MENS’
Bijeenkomst van hulpverleners op het terrein van ‘Zorg en Welzijn’
en de kerngroep van woongemeenschap De Wonne Almelo op 16 januari 2019, 15.00 – 17 uur
Wat is en doet Woongemeenschap De Wonne Almelo
De Wonne is een woongemeenschap waar een vaste kerngroep samenwoont met mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Doorgaans gaat het om mensen met een meervoudige problematiek. In ons huis bieden we structuur, onderdak, voedsel, aandacht en betrokkenheid. De tijdelijke huisgenoten werken deels buiten de deur, anderen zijn vooral in huis te vinden. Al het werk in huis wordt gezamenlijk en met hulp van enkele vrijwilligers gedaan, er zijn geen betaalde krachten in de dienst.
Wij vinden het belangrijk dat de huisgenoten tijdens hun verblijf in De Wonne ervaren dat ze er mogen zijn zoals ze zijn, met hun feilen en falen. We streven ernaar dat zij in ons huis ruimte beleven om tot rust te komen en te voelen dat we ze waarderen (‘op waarde eren’). We hopen dat ze door positieve ervaringen groeien in hun gevoel van eigenwaarde, in (draag)kracht en in moed om het leven weer tege-moet te treden. Zo kan het tijdelijk wonen in De Wonne een basis zijn om verder te trekken. Meer dan eens ervaren wij dat de huisgenoten stapje voor stapje hun zaken weer op de rails krijgen met
(blijvende) hulp van professionele en vrijwillige hulpverleners op het speelveld van ‘zorg en welzijn’.
We bieden de huisgenoten geen ‘participatie’ in de betekenis van werk of vrijwilligerswerk, of ‘hulpverlening’ in de zin van belangenbehartiging of behandeling. Dit laatste verwachten we van de professionals vanuit het oogpunt dat zij door hun kennis en kunde toegang hebben bij andere organisaties en zicht hebben op behandelingstrajecten. Zij waarborgen ook de continuïteit als iemand De Wonne weer achter zich laat.
De uitdaging
Wat ons opvalt is dat het ‘samenspel’ tussen de professionele hulpverlening, de hulpvrager en de kerngroep van De Wonne Almelo vaak beter zou kunnen verlopen.
Het is de eerste behoefte van onze huisgenoten om huisvesting te hebben (denk aan de piramide van Maslov). En vaak hebben ze moeite om een verdere hulpvraag te formuleren of bewust met hun problemen om te gaan. De onderliggende problematiek waardoor hij of zij in problemen is geraakt, wordt dan niet of niet voldoende opgepakt. Voorbeelden zijn de aanpak van financiële en/of sociale problemen. Soms wordt de aanpak hiervan zelfs uitgesteld tot iemand niet meer in De Wonne woont.
Onze overtuiging is dat niets meer oplucht en ruimte schept, dan wanneer er zicht is op ‘een schone lei’ en daardoor meer ontspanning en nieuwe (levens)kansen.
Wij vinden het een uitdaging om samen met vrijwilligers en professionals het speelveld van de zorg te verkennen en te komen tot een goed samenspel. Dit hopen we mede te bereiken door kennis van elkaars mogelijkheden, de beeldvorming én de kansen van samenwerking met elkaar te realiseren.
Uitnodiging
Daarom nodigen wij u als werkers ‘ op het speelveld van ‘zorg en welzijn’ van instellingen waarmee we samenwerken en van de gemeente Almelo, uit voor een bijeenkomst op 16 januari 2019, van 15.00 tot 17.00 uur in Woongemeenschap De Wonne Almelo, Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo.

Sinterklaas in de Wonne

Vrijdagavond 30 november kwam Sinterklaas ook in de Wonne langs. Het was een bijzondere Sinterklaas, namelijk een vrouwelijke, zwarte Sinterklaas. Die vertelde dat Sinterklaas vroeger zwart was, en zwarte Piet wit. De witte Piet was jaloers en wilde ook zwart zijn. Toen is witte Piet zwart geworden, en Sinterklaas wit. In deze tijd van de zwarte pieten discussie wilde Sinterklaas duidelijk maken dat de huidskleur niet belangrijk is, maar dat het gaat om het feest. De Sint was ook heel creatief geweest, er waren veel leuke gedichten en surprises gemaakt.

Kennis maken met een Christelijke woongemeenschap met opvang? Kom naar de open middag van “De Wonne”

Zaterdag 24 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur.

De Wonne Almelo

Arendsboerweg 1

761 BA Almelo

Info en opgave via tel: 0546 456436 of per email info@dewonnealmelo.nl, voor 17 november.De Wonne is op zoek naar iemand die  de woongemeenschap wil versterken. Ieder die zich wil oriënteren op een leven in een woongemeenschap is van harte welkom!

 

Een nieuwe keukenvloer

Eindelijk was het dan zover! Op dinsdag 11 september ontruimden we de keuken en werd de eetkamer een pakhuis! Waar overigens ook nog gegeten moest worden… Op 12 september kwamen twee mannen van woninginrichter Ter Horst in Almelo de oude vloerbedekking verwijderen en daarna de vloer te egaliseren. De volgende dag werd met veel precisie de nieuwe vloerbedekking (met opstaande randjes!) gelegd. Op 14 september aten we weer in de eetkeuken. 

Dankbaar zijn we de firma Ter Horst (www.terhorstprojecten.nl) en de organisatie van de Slingerbeurs! Ter Horst doneerde ons de keukenvloer met alles erop en eraan. Maar zonder Slingerbeurs was ‘deze match’ nooit en te nimmer gemaakt!