Woongemeenschap De Wonne Almelo

Zaterdag 21 juli open middag in de Wonne

Zaterdag 21 juli 14.00 – 17.00 uur

OPEN MIDDAG IN WOONGEMEENSCHAP DE WONNE ALMELO

Op zaterdag 21 juli 2018 zet de oecumenische woongemeenschap De Wonne in Almelo van 14.00 tot 17.00 uur de deuren open. Ieder die in onze bijzondere woongemeenschap geïnteresseerd is kan een kijkje nemen achter de schermen:

Wie vormen deze gemeenschap, wat motiveert hen en hoe ìs dat leven in een oecumenische woongemeenschap?

De vereniging ‘Woongemeenschap De Wonne Almelo’ bestaat uit vijf leden; de kerngroep.

Samen bieden ze een tijdelijk thuis aan mensen die dat acuut nodig hebben. De meeste tijdelijke huisgenoten zijn bij hun komst zonder onderdak en verkeren op een soort kruispunt in hun leven. De Wonne biedt dan onderdak, structuur, eten en drinken, een huiselijk klimaat. Ieder kerngroepslid heeft ook werkzaamheden buiten de deur of doet vrijwilligerswerk in de samenleving. Er is geen personeel; kerngroepsleden, tijdelijke huisgenoten en een aantal vrijwilligers doen het huishoudelijk werk en het klussen samen. De Wonne wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Samen dragen de kerngroepsleden en de tijdelijke huisgenoten de kosten van huisvesting en levensonderhoud

Van de tijdelijke huisgenoten wordt verwacht dat ze meedoen op het ritme van het huis voor wat betreft de maaltijden en de koffie- en theetijden. Voor de meeste tijdelijke huisgenoten geldt dat ze  maximaal negen maanden in De Wonne Almelo zijn en in die periode hun leven weer op de rails proberen te krijgen. Het is dus belangrijk dat ze aan hun eigen problemen werken en daarbij met elkaar en anderen rekening houden. Er is een warme band met  de professionele hulpverlening in Almelo. Iedere tijdelijke huisgenoot wordt door een professional, bijv. een maatschappelijk werker, op weg geholpen om het leven weer in juiste banen te leiden.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de Arendsboerweg 1 in Almelo (achter de Voedselbank).

En als dit tijdstip niet past, bel dan (0546) 456436, dan maken we gewoon een afspraak.

 

De kerngroep van Woongemeenschap De Wonne Almelo;

Berno, Daniëlle. Heileen, Frida en Ludger

 

Nieuwe leven in de Wonne

Een bijzondere gebeurtenis in de Wonne! Op 12 juni is een huisgenote van ons in het ziekenhuis bevallen van een gezonde dochter! Omdat moeder tien dagen voor de bevalling ernstig ziek werd moesten ze nog even in het ziekenhuis blijven, maar op 19 juni kwamen ze samen weer thuis in de Wonne. De geboorte van een nieuw mens is iedere keer weer een wonder. We zijn dankbaar dat moeder weer langzaam opknapt en dat we in de Wonne van dichtbij getuige van dit wonder mogen zijn!

Taart voor Repaircafé

Samen met het Repaircafé heeft de Wonne dit jaar op de Slingerbeurs de Slingeraward gewonnen. De Wonne kreeg een cheque van € 250,-, als dank voor alle werkzaamheden die het Repaircafé in het kader van de match voor de Wonne heeft gedaan, hebben Frida en Daniëlle een lekkere taart bezorgd.

ETC medewerkers helpen de Wonne

ETC medewerkers helpen De Wonne

Op dinsdag 5 juni was het druk in de tuin van De Wonne. Vijf medewerkers van ETC hielpen ons bij het wieden van onkruid, het schoonmaken van de tegelpaden en het lakken van de houten bank. In meerdere opzichten werd het een stralende middag. De zon gaf zijn stralen en warmte, met ons zevenen genoten we en werkten we gestaag door zodat het resultaat zonder enige twijfel gezien mocht worden! Ook was het een feest om te delen wat onze Wonne is, wat we hier doen en wie er wonen! Dankbaar zien we terug op deze mooie samenwerking en plezierige middag.

Slingeraward

Vrijdag 13-04-18 hebben we als de Wonne Almelo samen het Repaircafé Almelo op de Slingerbeurs de Slingeraward gewonnen. Een oorkonde, een mooie schaal en voor de ons als vragers een cheque van € 250,- . Dank aan ieder die op ons als duo gestemd heeft!

Wonnedag

Op 11 april trok de kerngroep van de Wonne Almelo zich een dag terug en hebben stilgestaan bij de presentiebenadering en nagedacht en gedroomd over de toekomst.

3 Wonnes

Op 4 april kwamen de Wonne Enschede, Glanerbrug en Almelo samen om ervaringen uit te wisselen en te bezinnen op de toekomst.

Kaalheid

Het is wat kaler geworden rond de Wonne. De bomen tussen de Egbertuskerk en de Wonne waren wel erg dicht tegen het gebouw aan gegroeid. Nu de bomen nog kaal zijn was het de tijd om ze te rooien.