Kerngroep

De kerngroep leden hebben ieder vanuit hun eigen achtergrond voor De Wonne Almelo gekozen. Gemeenschappelijk is dat wij ons laten inspireren door de Bijbel en in het bijzonder door Jezus Christus. Wij herkennen dit ook in mensen als Franciscus en Clara van Assisi, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, en vele anderen die in déze tijd kiezen voor het samenleven met anderen en zich inzetten voor vrede, rechtvaardigheid en heelheid van de schepping. Zij inspireren ons om waarden als: gastvrijheid, eenvoud, kwetsbaarheid, betrokkenheid, samen delen, vergeving en geweldloosheid vorm te geven in ons dagelijks leven.

De kerngroep komt ’s morgens om 7.30 uur  en ’s avonds om 19.00 uur een half uur samen voor meditatie en gebed. Wie hieraan wil meedoen, is van harte welkom.

De kerngroep laat zich in het beleid en de wijze waarop hieraan uitvoering gegeven wordt, adviseren door een aantal deskundigen uit verschillende geledingen van de samenleving; De Raad van Advies. Zij komt met de kerngroep-leden in principe twee keer per jaar bijeen om terug te blikken op het voorliggende halfjaar, de lopende zaken door te spreken en nadere afspraken te maken. Ook kunnen individuele leden van de raad gevraagd worden om advies in een concrete situatie waarin zij deskundig zijn.