Avondgebed

Op woensdag is  er van 19.00 tot 19.30 uur  een oecemenisch avondgebed in onze kapel. Dan zingen we enkele liederen, luisteren we naar een Schrifttekst en bezinnen ons hierop, deels in stilte. Wie wil kan daarna een gebed uitspreken en/of een kaarsje aansteken.

Na het avondgebed is er koffie en thee in de huiskamer waar nog met elkaar van gedachten gewisseld kan worden.

Wie aan het oecumenisch avondgebed wil deelnemen is van harte welkom. Je vindt bij de zijdeur op de parkeerplaats het bordje ‘Franciscuskapel’, daar kun je aanbellen.

Open tafel: De Eetkamer

Iedere maandag (behalve op Paas- en Pinkstermaandag) staat in de eetkamer van De Wonne een gezonde maaltijd klaar voor maximaal 24 mensen, incl. de kookvrijwilligers. Op die dag gaat om 17.45 uur het poortje open en om 18.00 uur wordt de maaltijd geopend. Er wordt dus samen gegeten. Meestal zitten er tussen de 14 en 18 personen aan tafel, dit zijn vooral mensen die niet graag alleen eten en/of kampen met weinig inkomen. Opgave vooraf is niet nodig.

Het poortje is te vinden aan de Arendsboerweg tussen De Wonne en Buurtcentrum Egbertus.

Wil je eerst wat informatie? Bel dan (0546) 436456.

Open Avond

Iedere eerste vrijdag van de maand is er een open avond in de huiskamer van De Wonne. Hier zijn huisgenoten, vrijwilligers, oud-bewoners en ander geïnteresseerden welkom.

We beginnen om 20.00 uur met koffie en thee. Er is ruimte voor gesprekken of het doen van een spel. Soms is er een speciaal programma. Ook is er een hapje en een drankje.

Oudbewoners en mensen die geregeld komen, ontvangen iedere maand – via de mail of postbezorging – de maandkalender. Hierop worden de programma’s en andere belangrijke zaken vermeld.

Activiteitenkalender